MENU

Advies in argumentatie

WIE we zijn

Sjoerd van der Niet

sjoerd

Ik heb taalfilosofie en natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage in de Tweede Kamer ging ik in 2010 aan de slag bij advieskantoor Hypercube.

Daar deed ik ervaring op als bouwer van business cases en vervolgens als projectleider. Kenmerkend voor de opdrachten was de betrokkenheid van veel verschillende stakeholders. Denk aan maatschappelijke kosten-baten analyses, tenderprocedures – denk aan gemeentes, woningcorporaties, sportbonden, banken en bouwers.

Bij dit werk heb ik gemerkt dat het een opgave kan zijn om alle stakeholders en hun argumenten goed op een rij te houden. Maar alleen dan kan je zelf koers houden. Hiervoor heb ik in 2015 Verhelder opgericht.

Liesbeth Beneder

liesbeth

Ik heb wetenschapsfilosofie en Science & Technology Studies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en aan Sciences Po in Parijs. Mijn studie heb ik afgesloten met een scriptie over de problematiek rond de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Na mijn studie heb ik stage gelopen bij De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Daarna ben ik bij De Groene Amsterdammer als redactie-assistent aan het werk gegaan, en als docent wetenschapsfilosofie & technologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik vind het interessant om mensen op een toegankelijke en verrassende wijze kritisch na te laten denken over kennis, wetenschap en nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is altijd een uitdaging om de verschillende visies en actoren die bij een probleem betrokken zijn in kaart te brengen. Daarnaast vind ik het leuk om uit een kluwen van informatie een helder en gestructureerd verhaal tevoorschijn te laten komen.

WAT we doen

Argumentatie-analyse

U staat voor een keuze, maar wat zijn de voors en tegens?

We brengen de argumenten in kaart en hun onderlinge samenhang. Dit bouwen we stapsgewijs op, wat betekent dat we kijken naar:

 • De vraagstelling: wat is de aanleiding?
 • De feitenbasis: ligt alle relevante informatie voor, en is de informatie juist?
 • De alternatieven: uit welke opties kan je kiezen?
 • De waarden en prioriteiten: waaraan moet de keuze voldoen, en wat zou ze  – zo goed mogelijk – moeten realiseren?
 • De consequenties: wanneer we verder vooruit kijken, hoe zouden de alternatieven uit kunnen pakken?

Stakeholder-analyse

Begrijpt u uw partners niet goed? Wilt u uw vijanden leren begrijpen?

Om je eigen acties uit te stippelen, is het van belang om het speelveld te kennen:

 • Wie doen er mee?
 • Wat is hun rol of verantwoordelijkheid?
 • Wat zijn hun belangen?

Het komt maar al te vaak voor dat niet ieders agenda even transparant is. Een kritische houding naar je eigen verwachtingspatroon over de anderen geeft een ingang om hier meer grip op te krijgen:

 • Stroken hun acties met hun rol en met hun belangen?
 • Als je het niet met elkaar kan rijmen, heb je dan iets gemist of niet goed begrepen?
 • Welke argumenten geven ze zelf voor hun acties?

Door constant heen en weer te bewegen tussen wat anderen doen en jouw verwachtingen, bouw je begrip op. Of – dat kan ook natuurlijk – een stakeholder blijkt niet te handelen conform zijn eigen agenda, en ook dan kan de stakeholder-analyse leiden tot beter beleid en betere verhoudingen.

Slim schrijven

Je hebt de inhoud van het onderzoek bij elkaar, maar vindt het lastig om er een gestructureerd en goed lopend verhaal van te maken. Wij brengen uitkomst, zetten structuur op, kunnen je eerste versie redigeren, toespitsen op je publiek, of van A to Z schrijven.

Second-opinion

Je hebt onderzoek laten uitvoeren, maar weet niet zeker of daarmee jouw vraag wel echt is beantwoord. We voeren een second-opinion uit, en pluizen de aangevoerde argumenten voor je uit. Wat zijn de sterke en zwakke punten in de redenering? Is alle informatie juist en relevant, of ontbreekt er iets? Op welke manier zijn de conclusies relevant voor jou?

HOE we werken

Werkwijze

Verhelder helpt je van chaos naar structuur, van brij naar lopende tekst, en werkt tegen de hak op de tak. Relevantie en overzicht – waar het om draait.

Onze werkwijze is net zo ‘to the point‘: we spreken de vraagstelling door en de beschikbare informatie, wij gaan aan de slag, en we spreken de resultaten door. Al werkende komen vaak nieuwe vragen boven, zodat een iteratief proces kan ontstaan. Liefst doen we alles in één keer natuurlijk.

Een project is geslaagd wanneer u begrip van en grip op de zaak heeft – daar doen we het voor.

Interactieve argumentenkaart


WAAR / contact

Gegevens

Adres: Zeezigt 202, 1111 TP Diemen

Telefoon: +31 (0)6 – 145 84 930

Email: info @ verhelder.nl

KvK: 6279 6569

Stuur een bericht