Advies to the point

Verhelder vraag en argumentatie

Moeten we voor A of B gaan? Zit het nu zus of zo? En praten we niet langs elkaar heen? Verhelder reikt overzicht en inzicht aan bij onderzoek en debat. +++

Verhelder wie wat wil waarom

Helemaal eens zijn we het zelden en dat maakt besluitvorming tot een opgave. Verhelder leidt die in goede banen. +++

Verhelder doelen en waarden

Waarvoor dient uw organisatie? Verhelder begeleidt u langs de grote vragen. Stel scherp op doelen en waarden, op wat u nastreeft. +++

Verhelder de cijfers

Wat zeggen die cijfers nu eigenlijk? Of andersom: welke cijfers heb je nodig om ergens een goed beeld van te krijgen? Verhelder zoekt uit, valideert en toont de aannames, zodat we de cijfers op waarde kunnen schatten. +++

<   x   >

Scherp schrijven

Helder zakelijk schrijven is prima te leren. Het gaat erom je tekst in de klauwen te hebben: weet wat je wilt met de tekst, wat elke alinea bijdraagt aan de tekst, elke zin aan de alinea, en elk woord aan de zin.

Leer spelen met taal

In drie dagdelen brengt Verhelder een aantal vaardigheden, met theorie, veel voorbeelden en een aantal opgaven. Het eerste deel gaat langs opmerkelijke teksten en over de functie van taal, het tweede deel is gericht op woorden en zinnen, en het derde deel op argumentatie en structuur.

U leert:

  • de functie van een zin herkennen: informeren of redeneren?
  • schrijven met één boodschap per zin.
  • over betekenis door contrast: 'resultaatgerichte aanpak', 'managementsamenvatting' - is er ook een niet-resultaatgerichte aanpak, en waar is de gewone samenvatting?
  • over de boog van waarneming naar handeling. Veel tweets springen hier doorheen: observatie-oordeel-actie. 'Er is iets gebeurd! Ik vind daar iets van. We moeten wat doen!'
  • over redeneringen met 'als-dan', 'dus', 'daarom' en 'daardoor'. 'Door werkzaamheden rijdt de trein vandaag niet.' Of is het 'om' of 'vanwege' de werkzaamheden?

Redactie en review

De praktijk van het schrijven kan weerbarstig zijn. Verhelder denkt en leest mee. Dit kan vooraf: in gesprek stellen we vast wat het doel is van de tekst en werken de structuur uit. Of achteraf: we gaan kritisch door de tekst heen, geven aan waar die vragen oproept en corrigeren zo nodig. Of allebei natuurlijk.

Als dan dus daarom

Het boek

April 2017 kwam het boek Als dan dus daarom uit van Sjoerd van der Niet. De tweede druk verscheen in februari 2018.

Taal spreekt vanzelf, totdat je stilstaat bij de woorden en hun betekenissen. Dan begint het algauw te duizelen. Is je redenering wel te volgen? Hoe weet je of de ander begrijpt wat jij bedoelt? Weet je eigenlijk zelf wel wat je zegt? Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van een hond of een wekker die afgaat?

Op dit soort vragen wil de taalfilosofie een antwoord geven. Als dan dus daarom is een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.

Benieuwd? Luister een interview met Sjoerd van der Niet in De Taalstaat op Radio 1.

Recensies

In Trouw van Sebastien Valkenberg:

Prikkelend en informatief. Als dan dus daarom gidst de lezer door het complexe vakgebied van de taalfilosofie. Vooral het veelvuldig gebruik van gedachte-experimenten werkt goed. Een soepeler kennismaking met de taalfilosofie kom je niet snel tegen.

In Neerlandistiek van Marc van Oostendorp:

Het boek straalt vooral enthousiasme uit, het wil de lezer bij de krullen pakken en hardhandig de taalbeschouwing intrekken. Als dit boekje bij alle scholen zou worden verbreid, zouden de opleidingen filosofie en taalwetenschap binnen de kortste keren volstromen.

Verder verschenen recensies in iFilosofie, Splijtstof / De leesclub van alles en de Leestafel.

Bestel

Als dan dus daarom is verkrijgbaar bij de boekhandel, via uitgeverij Damon en uiteraard Bol.com.

Zo niet, dan toch

Over redeneren en wat daar wel en niet logisch aan is

'Maar dat is toch logisch?'
'Dat is helemaal niet logisch.'
'Ik vind het anders best logisch.'

Het kan gaan over voetbaltactiek, over het meenemen van je paraplu als het misschien gaat regenen, of over een politieke keuze. Maar wat bedoelen we wanneer we zeggen dat iets ‘logisch’ is? Wat is er logisch aan ons redeneren en wat niet? Hoe zeker kunnen we zijn in de keuzes die we maken?

In Zo niet, dan toch komt een parade aan herkenbare redeneringen samen met een filosofische kijk op taal en logica. Dit boek verheldert wat we doen als we redeneren en laat zien hoe dit ons samenleven vormt. Het leidt op toegankelijke en speelse wijze naar de grens waar logica eindigt en verantwoordelijkheid begint. Omdat maar heel weinig echt logisch blijkt.

Bestel

Zo niet, dan toch is vanaf november verkrijgbaar bij de boekhandel, online winkels, of via uitgeverij Damon.

Over

Sjoerd van der Niet

Dag, ik ben Sjoerd, filosoof, schrijver en consultant. In 2015 heb ik Verhelder opgericht.

Taal + cijfers

Met filosofie en natuurkunde ben ik onderlegd in zowel taal als cijfers. Plus nuchter, integer en met lef - dat staat gelijk aan een zinnige, oorspronkelijke inbreng.

Ik liep stage in de Tweede Kamer, werkte vijf jaar bij advieskantoor Hypercube en ben momenteel werkzaam bij CE Delft. Zo heb ik ervaring met debat en wetgeving, businesscases, maatschappelijke kosten-batenanalyses en aanbestedingen.

Filosofie

In 2020 zal mijn boek Zo niet, dan toch gepubliceerd worden. Dit gaat over ons redeneren en wat daar wel en niet logisch aan is. In 2017 verscheen Als dan dus daarom van mijn hand, een introductie in de taalfilosofie. Ook in politieke filosofie ben ik goed thuis.

Ik breng een heldere geest. Welk vraagstuk brengt u?

Verhelder

Consultancy is een tour langs werkend Nederland. Zeker in deze polder ben je algauw met diverse organisaties in gesprek. Ik luister graag waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

Tegelijk is consultancy een tour langs niet werkend Nederland - dat is, niet goed functionerend. Midden in de drukte hobbelt het voort en blijft weinig tijd voor reflectie.

Daarvoor is Verhelder.

Verhelder luistert, vraagt, ordent, zoekt uit en is onbeschroomd kritisch, bogend op filosofie en logica.

Een eerlijke bijdrage

Een advieskantoor is er niet om - impliciet of expliciet - uw beslissingen voor u te nemen. Verhelder onderzoekt de opties en verkent de argumenten. U hoeft alleen nog te kiezen.

Die verantwoordelijkheid neemt Verhelder niet over en tovert die niet weg. Want logica en rekenwerk leiden niet tot de eindstreep, knock-down arguments zijn zeldzaam en er is geen manier om voors en tegens op te tellen die niet zelf discutabel is.

Verantwoordelijkheid is een kwestie van sterk staan en kwetsbaar blijven. Verhelder helpt bij beide: sterk staan én kwetsbaar blijven. Het is in eerlijke interactie dat u verder komt dan gedacht.

Ervaring

CE Delft · Systeemstudie Zeeland · Provincie Zeeland, North Sea Port, Enduris, Vereniging Zeeuwse Gemeenten · 2020

De energietransitie is een opgave waarin vraagsectoren, aanbodsectoren en de netten met elkaar in de pas moeten lopen. Daarom werkten we vier scenario's voor energievraag en -aanbod in 2030 en 2050, we begeleidden van Enduris, Gasunie en TenneT bij het doorrekenen van de impact op de netten, en namen de implicaties en aanbevelingen door met stakeholders, onder andere over ontwikkeling van de netten en de Zeeuwse industrie.

CE Delft · Amsterdam Klimaatneutraal · Gemeente Amsterdam · 2020

Inventarisatie van voorgenomen duurzaamheidsbeleid en raming van het effect op CO2-emissies. (Vergelijkbaar met de KEV of Klimaat- en Energieverkenning die jaarlijks voor Nederland wordt opgesteld, maar dan voor de gemeente.)

CE Delft · Systeemstudie Groningen & Drenthe · Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Groningen Sea Port, Gasunie, TenneT · 2019

Scenario-ontwikkeling voor energievraag en -aanbod in 2030 en 2050. Begeleiden van Enexis, Gasunie en TenneT bij het doorrekenen van de impact op de netten. Doornemen van implicaties en aanbevelingen, onder andere over ontwikkeling van windparken op zee en zonneparken in de provincies, en wat te doen met elektriciteitsoverschotten, zoals Power-to-Gas, elektrificatie, transport.

Verhelder · Enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor · Ministerie van I&W · 2018

Kosten-batenanalyse om niet meer in en uit te checken per vervoerder, maar enkel aan begin en eind van de treinreis. In samenwerking met Hypercube.

Verhelder · Tariefbevoegdheid op het spoor · DOVA · 2018

Kwalitatief onderzoek naar governance van treinconcessies bij enkelvoudig in- en uitchecken. Wat verandert er voor decentrale overheden? Kan men nog eigen tarieven en producten blijven voeren, zoals nu onder meer in Limburg praktijk is?

Verhelder · Doelgroepenvervoer · CROW · 2017-18

Gemeenten bieden onder meer Wmo- en leerlingenvervoer aan. Voor verantwoorde aanbesteding is inzicht in kostprijzen nodig. Voor CROW ontwikkelde Verhelder een rekenmodel, samen met gemeentes, KNV en Sociaal Fonds Taxi. Daarna begeleidde Verhelder de ontwikkeling van het rekenmodel als webtool en een cursus daarbij.

Verhelder · Studentenreisproduct · Ministerie van OCW · 2017

Het stopzetten van het studentenreisproduct leidde bij veel studenten tot boetes. Op verzoek van de Tweede Kamer liet het Ministerie onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen. Dit voerde Verhelder uit in samenwerking met Hypercube en Ecorys.

Verhelder · Valys · Ministerie van VWS · 2017

Kostprijsberekening ten behoeve van aanbesteding van het Valys-vervoer.

Verhelder · Bidwriter · Connexxion · 2016

Schrijven van het bid op openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord. Hiertoe eerst analyse van uitvoeringskwaliteit en kritische factoren, en het opstellen van initiatieven ter verbetering en innovatie. De concessie is gewonnen door Connexxion.

Contact

Gegevens

Adres: Zeezigt 202, 1111 TP Diemen

Telefoon: +31 (0)6 – 145 84 930

E-mail: info [apenstaartje] verhelder.nl

KvK: 6279 6569

Stuur een bericht

We gebruiken uw gegevens alleen om uw bericht te beantwoorden.