MENU

WIE we zijn

Sjoerd van der Niet

Welkom bij Verhelder! Ik ben Sjoerd van der Niet en geef u advies in argumentatie – altijd to the point en logisch volledig in orde.

In 2015 heb ik Verhelder opgericht, omdat het een opgave kan zijn om alle stakeholders en hun argumenten (verantwoordelijkheden, belangen) goed op een rij te houden:

 • Kennis is één.
 • De sociale dimensie ervan is twee: wie weet wat, weet A dat B op de hoogte is?
 • Strategisch door dit landschap redeneren en naar goede beslissingen toewerken is drie.

In interactie komen we altijd verder dan gedacht. Ik breng een heldere geest, integer, intelligent en met lef. Ik ben onderlegd in zowel analyse van taal en argumentatie als kwantitatieve en data-analyse.

Ik heb filosofie en natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage in de Tweede Kamer ging ik in 2010 aan de slag bij advieskantoor Hypercube. Daar deed ik ervaring op met maatschappelijke kosten-baten analyses en aanbestedingen, voor organisatie van overheden tot woningcorporaties, sportbonden, vervoerders en bouwers. Recent werkte ik samen met innergo en Mobilae.

CV

2017

Doelgroepenvervoer – CROW. Onderzoek onder gemeentes naar de wens om meer inzicht in kostprijzen in het doelgroepenvervoer, en ontwikkeling van een tool samen met vervoerders, KNV en het Sociaal Fonds Taxi om de gewenste inzichten mee op te bouwen.

2016

Bidwriter – Connexxion. Schrijven van het bid op openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord, analyse van uitvoeringskwaliteit en kritische factoren, opstellen initiatieven ter verbetering en innovatie. Concessie gewonnen door Connexxion.

Gegevenseigenaren – Stadgenoot. Projectleider om in de organisatie de verantwoordelijkheden beleggen voor de juistheid en volledigheid van gegevens over vastgoed en huurders, sessies met medewerkers, besluitvorming met management en directie.

Strategie en routekaart – de Alliantie VvE Diensten. In kaart brengen van strategische keuzes in verhouding tot woningcorporatie, huurders en particuliere eigenaren, organiseren sessies met management en team, opstellen rapportage over strategie en implementatie.

2015

Impact Europees voetbal op nationale competities – European Professional Football Leagues. Projectleider, aansturen statistisch onderzoek door Hypercube, afstemmen met juridische partner van EPFL, opstellen rapportage aan EPFL Board en General Assembly.

2014

Woningverduurzaming – gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Opstellen maatschappelijke kosten-baten analyse, overleggen met bestuurders van lokale stakeholders over beleid en implementatie (o.a. woningcorporaties, bouwers en banken), opstellen business case voor WoonWijzerWinkel.

2011

Interactieve WOZ – VNG. Opstellen business case samen met vijf gemeenten (Almere, Hengelo, Rotterdam, Schijndel en Tilburg), rapporteren aan VNG, Waarderingskamer, Ministerie van Financiën en Vereniging Eigen Huis, ondersteuning verlenen bij MijnWOZ in Tilburg.

WAT we doen

Argumentatie-analyse

U staat voor een keuze, maar wat zijn de voors en tegens? We brengen de argumenten in kaart en hun onderlinge samenhang. Dit bouwen we stapsgewijs op, wat betekent dat we kijken naar:

 • De vraagstelling: wat is de aanleiding?
 • De feitenbasis: ligt alle relevante informatie voor, en is de informatie juist?
 • De alternatieven: uit welke opties kan je kiezen?
 • De criteria: waaraan moet de keuze voldoen, en wat zou ze – zo goed mogelijk – moeten realiseren?
 • De consequenties: wanneer we verder vooruit kijken, hoe zouden de alternatieven uit kunnen pakken, wat voor precedent schept het?

Stakeholder-analyse

Begrijpt u uw partners niet goed? Wilt u uw vijanden leren begrijpen? Om je eigen acties uit te stippelen, is het van belang om het speelveld te kennen:

 • Wie doen er mee?
 • Wat is hun verantwoordelijkheid?
 • Wat zijn hun belangen?
 • En hoe ziet iedereen elkaar?

Het komt maar al te vaak voor dat niet ieders agenda even transparant is. Een kritische houding naar je eigen verwachtingspatroon over de ander geeft niettemin een goede ingang:

 • Stroken hun acties met hun verantwoordelijkheden en belangen?
 • Als je het niet met elkaar kan rijmen, heb je dan iets gemist of niet goed begrepen?
 • Welke argumenten geven ze zelf voor hun acties?

Door constant heen en weer te bewegen tussen wat anderen doen en jouw verwachtingen, bouw je begrip op. Of – dat kan ook natuurlijk – een stakeholder blijkt niet te handelen conform zijn eigen agenda. Ook dan kan de stakeholder-analyse leiden betere verhoudingen en beter beleid.

Slim schrijven

Je hebt de inhoud van het onderzoek bij elkaar, maar vindt het lastig om er een gestructureerd en goed lopend verhaal van te maken. Wij brengen uitkomst, zetten structuur op, kunnen je eerste versie redigeren, toespitsen op je publiek, of van A to Z schrijven.

Second-opinion

Je hebt onderzoek laten uitvoeren, maar weet niet zeker of daarmee jouw vraag wel echt is beantwoord. We voeren een second-opinion uit, en pluizen de aangevoerde argumenten voor je uit. Wat zijn de sterke en zwakke punten in de redenering? Is alle informatie juist en relevant, of ontbreekt er iets? Op welke manier zijn de conclusies relevant voor jou?

Organisatie van informatie

IT is er ten dienste van een organisatie, niet andersom. Goede IT begint daarom bij de praktijk. We brengen de werkprocessen in kaart, wie de verantwoordelijkheden dragen, en welke informatie waarbij nodig is.

Dit geeft een helder startpunt voor IT: gebruikers en hun rechten, en de opbouw van de databases in het objectmodel. Bovendien win je inzicht in hoe informatie door de organisatie stroomt, inclusief kritische afhankelijkheden en feedback loops.

Voorbeeld: het openbaar vervoer. Een overheid geeft opdracht aan een vervoerder (a). Die komt met een bus (b), een chauffeur (c) en een dienstregeling (d). De reiziger moet op de hoogte zijn (e) en een of ander ticket hebben (f). Een vervoerder is typisch georganiseerd rond deze elementen (a)-(f).

Verder inzoomend valt de dienstregeling uiteen in lijnen, ritnummers en uiteindelijk individuele ritten. Roostering is het koppelen van een bus en een chauffeur aan individuele ritten. Zo tekent het objectmodel voor databases zich uit, net als de informatiestroom en volgordelijkheid binnen de organisatie.

 

ALS dan dus daarom

Bij uitgeverij Damon

Als dan dus daarom

April 2017 is het boek Als dan dus daarom – introductie taalfilosofie verschenen bij uitgeverij Damon.

Taal spreekt vanzelf, totdat je stilstaat bij de woorden en hun betekenissen. Dan begint het algauw te duizelen. Is je redenering wel te volgen? Hoe weet je of de ander begrijpt wat jij bedoelt? Weet je eigenlijk zelf wel wat je zegt? Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van een hond of een wekker die afgaat?

Op dit soort vragen wil de taalfilosofie een antwoord geven. Als dan dus daarom is een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of online via bijvoorbeeld Damon, Athenaeum of Bol.com.

Benieuwd? Luister een interview met Sjoerd van der Niet in De Taalstaat op Radio 1, of lees een voorproefje over de titel.

Recensies

Recensie in Trouw van Sebastien Valkenberg:

Prikkelend en informatief. Als dan dus daarom gidst de lezer door het complexe vakgebied van de taalfilosofie. Vooral het veelvuldig gebruik van gedachte-experimenten werkt goed. Een soepeler kennismaking met de taalfilosofie kom je niet snel tegen.

Recensie in Neerlandistiek van Marc van Oostendorp:

Het boek straalt vooral enthousiasme uit, het wil de lezer bij de krullen pakken en hardhandig de taalbeschouwing intrekken. Als dit boekje bij alle scholen zou worden verbreid, zouden de opleidingen filosofie en taalwetenschap binnen de kortste keren volstromen.

En verder verschenen ook recensies in iFilosofie en Splijtstof / De leesclub van alles.

Filosofische cafés

Over emoji’s, Twitter, liegen, redeneervormen, de mens als redenerend wezen, kunstmatige intelligentie of verantwoordelijkheid.

CONTACT

Gegevens

Adres: Zeezigt 202, 1111 TP Diemen

Telefoon: +31 (0)6 – 145 84 930

Email: info @ verhelder.nl

KvK: 6279 6569

Stuur een bericht