MENU

WIE we zijn

Sjoerd van der Niet

Welkom bij Verhelder! Ik ben Sjoerd van der Niet, filosoof en business consultant, en ik geef u advies in argumentatie – altijd to the point en logisch volledig in orde.

In 2015 heb ik Verhelder opgericht, omdat het een opgave kan zijn om alle stakeholders en hun argumenten (verantwoordelijkheden, belangen) goed op een rij te houden:

 • Kennis is één ding.
 • De sociale dimensie ervan is twee: wie weet wat, weet A dat B op de hoogte is?
 • Strategisch door dit landschap redeneren en naar goede beslissingen toewerken is drie.

In interactie komen we altijd verder dan gedacht. Ik breng een heldere geest, integer, intelligent en met lef.

Met de studies filosofie en natuurkunde ben ik onderlegd in zowel analyse van taal en argumentatie als rekenwerk en data-analyse. Na een stage in de Tweede Kamer ging ik in 2010 aan de slag bij advieskantoor Hypercube. Daar deed ik ervaring op met maatschappelijke kosten-baten analyses en aanbestedingen, en werkte voor diverse organisatie, van woningcorporaties tot voetbalclubs, van overheden tot vervoerders, van banken tot bouwers.

Laatste projecten

2018

In- en uitchecken op het spoor – Ministerie van I&W. Kosten-batenanalyse van beleidsopties om reizigers niet meer te laten in- en uitchecken per vervoerder, maar enkel aan begin en eind van de treinreis. In samenwerking met Hypercube.

Doelgroepenvervoer – CROW. Ontwikkeling van online tool en cursus voor berekening van reële kostprijzen. Vervolg op project uit 2017.

2017

Studentenreisproduct – Ministerie van OCW. Onderzoek naar de mogelijkheden om het stopzetten van het studentenreisproduct te verbeteren, wat bij veel studenten tot boetes leidt. In samenwerking met Hypercube en Ecorys.

Valys – Ministerie van VWS. Kostprijsberekening ten behoeve van aanbesteding van het Valys-vervoer.

Doelgroepenvervoer – CROW. Onderzoek onder gemeentes naar de wens om meer inzicht in kostprijzen in het doelgroepenvervoer, en ontwikkeling van een rekenmodel samen met vervoerders, KNV, het Sociaal Fonds Taxi en Mobilae.

2016

Bidwriter – Connexxion. Schrijven van het bid op openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord, analyse van uitvoeringskwaliteit en kritische factoren, opstellen initiatieven ter verbetering en innovatie. Concessie gewonnen door Connexxion.

Gegevenseigenaren – Stadgenoot. Projectleider om in de organisatie de verantwoordelijkheden beleggen voor de juistheid en volledigheid van gegevens over vastgoed en huurders, sessies met medewerkers, besluitvorming met management en directie.

WAT we doen

Argumentatie-analyse

U staat voor een keuze, maar wat zijn de voors en tegens? We brengen de argumenten in kaart en hun onderlinge samenhang. Dit bouwen we stapsgewijs op, wat betekent dat we kijken naar:

 • De vraagstelling: wat is de aanleiding?
 • De feitenbasis: ligt alle relevante informatie voor, en is de informatie juist?
 • De alternatieven: uit welke opties kan je kiezen?
 • De criteria: waaraan moet de keuze voldoen, en wat zou ze – zo goed mogelijk – moeten realiseren?
 • De consequenties: wanneer we verder vooruit kijken, hoe zouden de alternatieven uit kunnen pakken, wat voor precedent schept het?

Stakeholder-analyse

Begrijpt u uw partners niet goed? Wilt u uw vijanden leren begrijpen? Om je eigen acties uit te stippelen, is het van belang om het speelveld te kennen:

 • Wie doen er mee?
 • Wat is hun verantwoordelijkheid?
 • Wat zijn hun belangen?
 • En hoe ziet iedereen elkaar?

Het komt maar al te vaak voor dat niet ieders agenda even transparant is. Een kritische houding naar je eigen verwachtingspatroon over de ander geeft niettemin een goede ingang:

 • Stroken hun acties met hun verantwoordelijkheden en belangen?
 • Als je het niet met elkaar kan rijmen, heb je dan iets gemist of niet goed begrepen?
 • Welke argumenten geven ze zelf voor hun acties?

Door constant heen en weer te bewegen tussen wat anderen doen en jouw verwachtingen, bouw je begrip op. Of – dat kan ook natuurlijk – een stakeholder blijkt niet te handelen conform zijn eigen agenda. Ook dan kan de stakeholder-analyse leiden betere verhoudingen en beter beleid.

Slim schrijven

Je hebt de inhoud van het onderzoek bij elkaar, maar vindt het lastig om er een gestructureerd en goed lopend verhaal van te maken. Wij brengen uitkomst, zetten structuur op, kunnen je eerste versie redigeren, toespitsen op je publiek, of van A to Z schrijven.

Second-opinion

Je hebt onderzoek laten uitvoeren, maar weet niet zeker of daarmee jouw vraag wel echt is beantwoord. We voeren een second-opinion uit, en pluizen de aangevoerde argumenten voor je uit. Wat zijn de sterke en zwakke punten in de redenering? Is alle informatie juist en relevant, of ontbreekt er iets? Op welke manier zijn de conclusies relevant voor jou?

Organisatie van informatie

Hoe loopt informatie door de organisatie? We brengen de werkprocessen in kaart, wie de verantwoordelijkheden dragen, en welke informatie waarbij nodig is. Het is het nauwgezet volgen – en eventueel ontwarren of aan elkaar knopen – van de draden die lopen door jullie organisatie, van binnenkomst tot uitkomst.

Zo win je inzicht in wat waarvoor relevant is, in wat overbodig is en waar juist gaten zitten, in kritische afhankelijkheden en feedback loops. Dit is de kant van informatie.

Tegelijk geeft het een overzicht van wie waarop aanspreekbaar is, wie in elkaars vaarwater zitten en wat tussen wal en schip valt, wie absoluut niet ziek mag worden en wie er af en toe met elkaar in conclaaf moeten. Dit is de kant van organisatie.

Samen kan dit bovendien de basis vormen voor het ontwerp van IT: de gebruikers en hun rechten, de structuur van de databases, en rapportage over de prestaties van de organisatie. De organisatie hoeft zich zo niet te voegen naar IT, de IT volgt.

ALS dan dus daarom

Bij uitgeverij Damon

Als dan dus daarom

April 2017 is het boek Als dan dus daarom – introductie taalfilosofie verschenen bij uitgeverij Damon. 2e druk in februari 2018.

Taal spreekt vanzelf, totdat je stilstaat bij de woorden en hun betekenissen. Dan begint het algauw te duizelen. Is je redenering wel te volgen? Hoe weet je of de ander begrijpt wat jij bedoelt? Weet je eigenlijk zelf wel wat je zegt? Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van een hond of een wekker die afgaat?

Op dit soort vragen wil de taalfilosofie een antwoord geven. Als dan dus daarom is een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of online via bijvoorbeeld Damon, Athenaeum of Bol.com.

Benieuwd? Luister een interview met Sjoerd van der Niet in De Taalstaat op Radio 1, of lees een voorproefje over de titel.

Recensies

Recensie in Trouw van Sebastien Valkenberg:

Prikkelend en informatief. Als dan dus daarom gidst de lezer door het complexe vakgebied van de taalfilosofie. Vooral het veelvuldig gebruik van gedachte-experimenten werkt goed. Een soepeler kennismaking met de taalfilosofie kom je niet snel tegen.

Recensie in Neerlandistiek van Marc van Oostendorp:

Het boek straalt vooral enthousiasme uit, het wil de lezer bij de krullen pakken en hardhandig de taalbeschouwing intrekken. Als dit boekje bij alle scholen zou worden verbreid, zouden de opleidingen filosofie en taalwetenschap binnen de kortste keren volstromen.

En verder verschenen ook recensies in iFilosofie, Splijtstof / De leesclub van alles, en de Leestafel.

Filosofische cafés

Over emoji’s, Twitter, liegen, redeneervormen, de mens als redenerend wezen, kunstmatige intelligentie of verantwoordelijkheid.

CONTACT

Gegevens

Adres: Zeezigt 202, 1111 TP Diemen

Telefoon: +31 (0)6 – 145 84 930

Email: info @ verhelder.nl

KvK: 6279 6569

Stuur een bericht

We gebruiken uw gegevens alleen om uw bericht te beantwoorden.