Argumentatie-analyse

U staat voor een keuze, maar wat zijn de voors en tegens? We brengen de argumenten in kaart en hun onderlinge samenhang. Dit bouwen we stapsgewijs op, wat betekent dat we kijken naar:

  • De vraagstelling: wat is de aanleiding?
  • De feitenbasis: ligt alle relevante informatie voor, en is de informatie juist?
  • De alternatieven: uit welke opties kan je kiezen?
  • De criteria: waaraan moet de keuze voldoen, en wat zou ze – zo goed mogelijk – moeten realiseren?
  • De consequenties: wanneer we verder vooruit kijken, hoe zouden de alternatieven uit kunnen pakken, wat voor precedent schept het?