Organisatie van informatie

Hoe loopt informatie door de organisatie? We brengen de werkprocessen in kaart, wie de verantwoordelijkheden dragen, en welke informatie waarbij nodig is. Het is het nauwgezet volgen – en eventueel ontwarren of aan elkaar knopen – van de draden die lopen door jullie organisatie, van binnenkomst tot uitkomst.

Zo win je inzicht in wat waarvoor relevant is, in wat overbodig is en waar juist gaten zitten, in kritische afhankelijkheden en feedback loops. Dit is de kant van informatie.

Tegelijk geeft het een overzicht van wie waarop aanspreekbaar is, wie in elkaars vaarwater zitten en wat tussen wal en schip valt, wie absoluut niet ziek mag worden en wie er af en toe met elkaar in conclaaf moeten. Dit is de kant van organisatie.

Samen kan dit bovendien de basis vormen voor het ontwerp van IT: de gebruikers en hun rechten, de structuur van de databases, en rapportage over de prestaties van de organisatie. De organisatie hoeft zich zo niet te voegen naar IT, de IT volgt.