Stakeholder-analyse

Begrijpt u uw partners niet goed? Wilt u uw vijanden leren begrijpen? Om je eigen acties uit te stippelen, is het van belang om het speelveld te kennen:

  • Wie doen er mee?
  • Wat is hun verantwoordelijkheid?
  • Wat zijn hun belangen?
  • En hoe ziet iedereen elkaar?

Het komt maar al te vaak voor dat niet ieders agenda even transparant is. Een kritische houding naar je eigen verwachtingspatroon over de ander geeft niettemin een goede ingang:

  • Stroken hun acties met hun verantwoordelijkheden en belangen?
  • Als je het niet met elkaar kan rijmen, heb je dan iets gemist of niet goed begrepen?
  • Welke argumenten geven ze zelf voor hun acties?

Door constant heen en weer te bewegen tussen wat anderen doen en jouw verwachtingen, bouw je begrip op. Of – dat kan ook natuurlijk – een stakeholder blijkt niet te handelen conform zijn eigen agenda. Ook dan kan de stakeholder-analyse leiden betere verhoudingen en beter beleid.