Laatste projecten

2018

In- en uitchecken op het spoor – Ministerie van I&W. Kosten-batenanalyse van beleidsopties om reizigers niet meer te laten in- en uitchecken per vervoerder, maar enkel aan begin en eind van de treinreis. In samenwerking met Hypercube.

Doelgroepenvervoer – CROW. Ontwikkeling van online tool en cursus voor berekening van reële kostprijzen. Vervolg op project uit 2017.

2017

Studentenreisproduct – Ministerie van OCW. Onderzoek naar de mogelijkheden om het stopzetten van het studentenreisproduct te verbeteren, wat bij veel studenten tot boetes leidt. In samenwerking met Hypercube en Ecorys.

Valys – Ministerie van VWS. Kostprijsberekening ten behoeve van aanbesteding van het Valys-vervoer.

Doelgroepenvervoer – CROW. Onderzoek onder gemeentes naar de wens om meer inzicht in kostprijzen in het doelgroepenvervoer, en ontwikkeling van een rekenmodel samen met vervoerders, KNV, het Sociaal Fonds Taxi en Mobilae.

2016

Bidwriter – Connexxion. Schrijven van het bid op openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord, analyse van uitvoeringskwaliteit en kritische factoren, opstellen initiatieven ter verbetering en innovatie. Concessie gewonnen door Connexxion.

Gegevenseigenaren – Stadgenoot. Projectleider om in de organisatie de verantwoordelijkheden beleggen voor de juistheid en volledigheid van gegevens over vastgoed en huurders, sessies met medewerkers, besluitvorming met management en directie.