Sjoerd van der Niet

Welkom bij Verhelder! Ik ben Sjoerd van der Niet, filosoof en business consultant, en ik geef u advies in argumentatie – altijd to the point en logisch volledig in orde.

In 2015 heb ik Verhelder opgericht, omdat het een opgave kan zijn om alle stakeholders en hun argumenten (verantwoordelijkheden, belangen) goed op een rij te houden:

  • Kennis is één ding.
  • De sociale dimensie ervan is twee: wie weet wat, weet A dat B op de hoogte is?
  • Strategisch door dit landschap redeneren en naar goede beslissingen toewerken is drie.

In interactie komen we altijd verder dan gedacht. Ik breng een heldere geest, integer, intelligent en met lef.

Met de studies filosofie en natuurkunde ben ik onderlegd in zowel analyse van taal en argumentatie als rekenwerk en data-analyse. Na een stage in de Tweede Kamer ging ik in 2010 aan de slag bij advieskantoor Hypercube. Daar deed ik ervaring op met maatschappelijke kosten-baten analyses en aanbestedingen, en werkte voor diverse organisatie, van woningcorporaties tot voetbalclubs, van overheden tot vervoerders, van banken tot bouwers.